2008-08-20
2 more songs
Сонсоход сонин мэдрэмж төрдөг шүү. Ялангуяа Бэдшэйпэд-ийг.
2008-08-14
Nothing in my way
2008-08-01
Сайхан дуу.
2008-07-28


Хоосон сэтгэлээс тэнхээ мэдэн хашгирах нь
Холын тэртээгээс гэгээ татах хэн нэгэн буй хэмээснийх...

2008-07-22
Denial


Би чамаас
Бас тэрнээс
Бүр бусдаас
Буй амьдралаас ...
2008-06-25
Everything's changing